Vũ động càn khônVũ động càn khôn

Đấu phá thương khungĐấu phá thương khung

Đấu la đại lụcĐấu la đại lục